Wednesday, May 12, 2010

KAYA DENGAN KHASIAT DISAHKAN SECARA SAINTIFIK

“Minyak kelapa dara berdiri gagah sebagai minyak yang paling menyihatkan yang boleh anda gunakan. Ia mengandungi selautan khasiat kesihatan serta khazanah penyelidikan yang benar-benar berharga. Saya sesungguhnya sangat inginkan agar anda menjadikan minyak kelapa dara sebagai sebahagian daripada pelan harian pemakanan anda”.

Dr. Mark Atkinson, Holistic Medical Physician
BBS Bsc (Hons) FRIPHH FCMA BETD SAC DIP (Clinical Nutrition)
sources : bio-asli.com

No comments:

Post a Comment